IT Poslovi besplatna berza IT poslova u Srbiji

(npr. "ajax" "dizajner" "beograd" "php")

Ovaj posao je objavljen pre vise od 40 dana, mozda vise nije aktivan!

2314

pregleda

Poziv za obuke i zapošljavanje iz oblasti programiranja na Android i iOS platformama

od IKT klaster Centralne Srbije u Kragujevac
I Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je Program obuke i zapošljavanja mladih u IKT sektoru (i daljem tekstu Program), namenjen mladim, nezaposlenim licima.

II Informacije o Programu

Program se organizuje u okviru projekta "Novi poslovi za mlade u IKT sektoru", koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa IKT Klasterom Centralne Srbije, sredstvima obezbeđenim od strane Ministarstva omladine i sporta R. Srbije u okviru Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Program i projekat bave se unapređenjem zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji Grada Kragujevca, i to na način što će generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru kroz unapređenje znanja i veština u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca –članova IKT klastera Centralne Srbije.

Ciljna grupa programa i projekta su mladi, nezaposleni, uzrasta 18 do 30 godina starosti.

Na ovaj način Program doprinosi povećanju šansi za zapošljavanje mladih u Kragujevcu.

Program uključuje tri IKT obuke: Veb aplikacije, Mobilne Android aplikacije, Mobilne iOS aplikacije

Učesnici mogu pohađati samo jednu od ponuđene 3 IT obuke u okviru Programa.

Svi polaznici jedne od IKT obuka dobijaju i obuku "Biznis za početnike".

Program se finansira 95% iz donacije Ministarstva omladine i sporta R. Srbije. Preostalih 5% učešće je samih polaznika, što u novcu iznosi 2.910,00 rsd po polazniku.

Dužina trajanja svake od IKT obuka je 2 meseca.

Početak IKT obuka planiran je za 1. Oktobar 2015.

Svi polaznici koji završe Program dobijaju sertifikat Razvojnog biznis centra Kragujevac i IKT Klastera Centralne Srbije.

Projektom je predviđeno da se u program obuka uključi 18 mladih. Od ovog broja, 14 najboljih sa obuka, dobiće priliku da obave stručnu praksu u jednoj od IKT kompanija, članica IKT Klastera, a najboljih 10 sa prakse imaće priliku da zasnuje radni odnos u jednoj od IKT kompanija, članica Klastera.

Program se realizuje u Kragujevcu.

III Uslovi za prijavljivanje korisnika

Na poziv mogu da se prijave mladi, nezaposleni, uzrasta 18 do 30 godina starosti.

Kandidati moraju imati minimalno završenu srednju školu, 4. stepena

Kandidati moraju vladati znanjem engleskog jezika na srednjem, B1 nivou.

IV Dodatni uslovi za kandidate koji se prijavljuju za obuke: Mobilne aplikacije – iOS i Android

IT i srodne tehničke struke

Znanje bilo kog objektno orijentisanog jezika (pr. C#, Java)

Vladanje OO terminologijom: constructor, methods, attributes, references, objects, instances, enums, structs, classes, design patterns.

V Kriterijumi za izbor korisnika

Stepen i vrsta obrazovanja

Prethodno radno iskustvo

Dodatne aktivnosti – volonterski rad, članstvo u organizacijama

Broj bodova na testiranju iz logičkog rezonovanja.

VI Potrebna dokumentacija

Zainteresovani za učešće u programu prijavljuju se dostavljanjem: 1) Popunjene i potpisane prijave sa pratećom dokumentacijom: 2) CV u propisanom formatu i 3) Motivaciono pismo.

Sva dokumentacija dostavlja se na srpskom jeziku i otkucana.

Potpisivanjem prijave, kandidati potvrđuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci izneti u prijavi, CVju i motivacionom pismu istiniti, te da prihvataju uslove učestovanja u programu obuka.

Komisija za selekciju neće uzeti u razmatranje nepotpune prijave, sa nepotpunom pratećom dokumentacijom, kao ni prijave napisane rukom.

Organizatori zadržavaju pravo da traže dopunsku dokumentaciju kandidatima, radi provere iznetih tvrdnji.

VII Postupak izbora

Za potrebe izbora polaznika programa formirana je komisija od tri člana, koju čine: 1 predstavnik Razvojnog biznis centra, 1 predstavnik IKT Klastera Centralne Srbije i 1 predstavnik poslodavaca – IT kompanija.

Komisija će na osnovu uvida u prijave pozvati izabrane kandidate na intervju.
Po završenom intervjuu svi izabrani kandidati polagaće test logičkog rezonovanja – rešavanja logičkih zadataka.

Kod kandidata za iOS i Android aplikacije proveravaće se ispunjenost dodatnih uslova – struka i predznanje.

18 najboljih na osnovu prijava, intervjua i testa biće pozvani od strane Razvojnog biznis centra i IKT Klastera Centralne Srbije da učestvuju u obuci.

Rezultati javnog poziva i lista izabranih kandidata/kinja biće objavljena na sajtovima Razvojnog biznis centra www.rbcentar.org i IKT Klastera Centralne Srbije www.ict-cs.org, okvirno krajem septembra 2015.

VIII Način prijavljivanja

Uredno popunjena i potpisana prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se u elektronskoj formi putem email-a info@rbcentar.org u predviđenom roku, sa naznačenim nazivom e-maila – "Prijava za Program obuke i zapošljavanja mladih u IKT sektoru".

Konkurs je otvoren u periodu 01/09/2015 – 15/09/2015. Poslednji dan za prijavljivanje je 15/09/2015.

Formular prijave i formular CV-ja dosutpni su za preuzimanje u elektronskoj formi na sajtovima Razvojnog biznis centra www.rbcentar.org i IKT Klastera Centralne Srbije www.ict-cs.org.

E-mail za informacije i pitanja je office@ict-cs.org, i biće otvoren sve vreme trajanja konkursa.

Link Javnog poziva je: http://ict-cs.org/rs/vesti/vest/javni-poziv-za-program-obuke-i-zaposljavanja-mladih-u-ikt-sektoru/
Objavljen od 14 Sep Pogledano 2314 puta
Objavljen od 14 Sep Pogledano 2314 puta
« Povratak na kategorije Da li je ovo neispravan posao? Prijavi! Preporuci prijatelju